systém IK2 pre špeciálny vŕtací stroj - Dubové
systém IK3 pre vodnú nádrž - Gabčíkovo
systém IK3 pre betónpumpu - Nitra
systém IK2 pre drvič - Seba s.r.o. Hertník
systém IK4 pre drvič - Seba s.r.o. Hertník
systém IK4 pre zlievarenský žeriav - Železiarne podbrezová