Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
joystikový ovládač - i-KONTROL
Rádiové diaľkové ovládače i-KONTOL sú určené pre žeriavy a stroje, zdvíhacie zariadenia, mobilné aplikácie s funkciami zapnúť/vypnúť alebo s proporcionálným ovládaním.  Ovládač sa dá doplniť tlačítkami a prepínačmi podľa požiadaviek zákazníka. Prijímač može ovládať na výstupe až 29 relátok.
Súčasťou dodávky je nabíjačka batérie CB70 a dve dobíjateľné batérie.

Charakteristika

- frekvenčné pásmo: 433/870/915 MHz
- jedno až päť stupňové joystiky
- inteligentná nabíjačka s funkciou rýchleho nabíjania
- automatický výber pracovného frekvenčného kanála
- káblový konektor na vysielači
- farebný TFT display


i-Kontrol 2
i-Kontrol 3
i-Kontrol 4