Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
Kde všade používajú naše systémy :
HKS Forge s.r.o.
ŽOS Trnava a.s.
BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.
Bekaert Hlohovec Wire
ABATEK s.r.o.
Tower Automotive a.s.
Handtman Slovakia s.r.o.
PSL a.s.
Sapa Profily a.s.
Valsabbia Slovakia s.r.o.
PL Profy s.r.o.
CD Profil s.r.o.
ZIPP Bratislava a.s.
Reisner&Wolf s.r.o.
Drobec Žeriavy s.r.o.
GBO s.r.o.
Hutné montáže s.r.o.
Duslo Šala a.s.
RF s.r.o.
Eustream a.s.
Jonckheere s.r.o.
Slovpump-Trade s.r.o.
Steelkov s.r.o.
Hnojivá Duslo s.r.o.
Unimont-VMS s.r.o.
STELMO a.s.

KOVOHUTY a.s.
NORD-Pohony s.r.o.
SHP Slavošovce a.s.
Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
BENCROS s.r.o.
Metalfest s.r.o.
KTR Steeel s.r.o.
Prefabetón Koš a.s.
Elmirex s.r.o.
Kontrakting Krov Hrou s.r.o.
MEIKI Slovakia s.r.o.
E.M.A. - Elektromateriál s.r.o.
KONECRANES KFT
Tomark s.r.o.
ZTS VVÚ Košice a.s.
MT COMAX s.r.o.
KINEX a.s.
.... a mnoho ďalších

Ďakujeme
Už Viac ako 1000 spokojných užívatelov ...
REFERENCIE
V prípade záujmu Vám nezáväzne a zdarma radi predvedieme a predstavíme toto ovládania priamo u Vás.