Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
Schémy zapojenia verzie TM70/1 a TM70/2
Vážený zákazníci. Rádiové diaľkové ovládanie TM70/1 a TM70/2 Vám môžeme nakonfigurovať podľa zvoleného programu, ktorý spĺňa Vaše požiadavky.
Tu sú najpoužívanejšie zapojenia.
program 20095 - staré značenie 1168
zdvih - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd mačky - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd žeriavu - dva stupne (použité 3 relátka)
program 1178
zdvih - dva stupne (použité 4 relátka)
pojazd mačky - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd žeriavu - dva stupne (použité 3 relátka)
najpoužívanejší program pre verziu TM70/1.13
program 20014 - staré značenie 1209
zdvih - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd mačky - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd žeriavu - dva stupne (použité 3 relátka)
rezerva - ( 4 volné relátka pre rôzne použitie - premostenie, osvetlenie,....)
program 1211 a 1212
zdvih - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd mačky - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd žeriavu - dva stupne (použité 3 relátka)
rezerva - ( 4 volné relátka pre rôzne použitie - premostenie, osvetlenie,....)
zároveň je možné použiť otočný prepínač voľby mačiek 1,1+2,2
schémy pre TM70/1.13
schémy pre TM70/2.13
schémy pre TM70/1.06
zdvih - dva stupne (použité 3 relátka)
pojazd mačky - dva stupne (použité 3 relátka)