Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
ovládače TM70/1 (osem tlačitkový) a TM70/2 (desať tlačitkový) je v súčasnosti najpoužívanejší typ pre žeriavy a kladkostroje. Osem tlačítkový ovládač ovláda zdvih, mačku, most dvojstupňovými tlačítkami. V tlačítku štart je integrovaná funkcia húkačka. Ak potrebujete ešte doplnkové funkcie ako napr. tlačítko/prepínač pre osvetlenie, voľba zvihu, premostenie, ... je nutné použiť ovládač TM70/2. Tlačítka sú jednotlivo vyberateľné z vrchného krytu a je možné ich nahradiť otočným prepínačom S70 1-0-1 (pevný) prípadne pružinovým otočným prepínačom M70 1-0-1. Vysielače pracujú na frekvencií 433MHz alebo 870MHz.
TM70/1
TM70/2
NOVINKA ! Ovládače IKORE majú dvojrýchlostné tlačítka pre funkciu zdvih, mačka, most a vedľa tlačítka štart sa nachádza tlačitko pre voľbu zdvihu I. - I.+II. - II.
V tlačítku štart je integrovaná aj funcia húkačka. Tento vysielač pracuje na frekvencii 2,4GHz.
IKORE
Vhodný s príjímačom MR06, R70, R13, MP08
Vhodný s príjímačom R11