Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
TM70/1 a TM70/2 - Ex prevedenie
Rádiové diaľkové ovládače TM70/1 a TM70/2 Ex boli skonštruované do výbušných a prašných prostredí. Firma IKUSI má certifikát ATEX Ex ia IIB T4/EX IAD 21 T135. Funkcie a systém ovládania je totožný s verziou diaľkového ovládania TM70/1 a TM70/2.
Súčasťou dodávky je nabíjačka batérie CB60 a dve dobíjateľné batérie.

Charakteristika

- frekvenčné pásmo: 870/915 MHz
- BT06K-ATEX nabíjateľné akumulátory
- Nabíjačka CB70 s rýchlym nabíjaním ( < 2 hodiny)
  a inteligentným nabíjaním
- dvojstupňové tlačítka
- možnosť doplniť vysielač otočným prepínačom


Pre podrobnejšie informácie si stiahnite :